Cast Aluminum

/Cast Aluminum
SHC35B#35B SCROLL 14-3/4” X 7”
SHC4600ACASTING 4600A 24″ x 9-1/4″
SHC6005A16005A ALUMINUM CASTING 12-7/8” X 6-7/8
SHC6047A14” X 4” ALUMINUM DOUBLE C SCROLL
SHC6054A1
SHC6057A1
1/2” ALUMINUM PICKET CASTING 13-3/8” X 7”
1/2” ALUMINUM PICKET CASTING 17-3/8” X 8”
SHC7102A11/2” ALUMINUM PICKET CASTING 9-1/4” X 7-1/2”
SHC7121A1#7121A ALUMINUM DOOR FREEZE 25-1/2” X 3-7/8”
SHC7122A1#7122A ALUMINUM DOOR FREEZE 30-3/4” X 4”
SHC7126A1#7126SA ALUMINUM CASTING DESIGN 28-1/4” X 7-5/8”
SHC7145A1#7145 ALUMINUM CASTING 16” X 7-3/4”
SHCDBBAA1ALUMINUM DOUBLE BIRD BASKET 28” X 11-1/2”
SHC35B1
SHC35B#35B SCROLL 14-3/4” X 7”
SHC4600A150
SHC4600ACASTING 4600A 24” X 9-1/4”
SHC6055C1150
SHC6005A16005A ALUMINUM CASTING 12-7/8” X 6-7/8
SHC60461
SHC6047A14” X 4” ALUMINUM DOUBLE C SCROLL
SHC6053C1-150
SHC6054A1
SHC6057A1
1/2” ALUMINUM PICKET CASTING 13-3/8” X 7”
1/2” ALUMINUM PICKET CASTING 17-3/8” X 8”
SHC7102C1
SHC7102A11/2” ALUMINUM PICKET CASTING 9-1/4” X 7-1/2”
SHC7121C1-150
SHC7121A1#7121A ALUMINUM DOOR FREEZE 25-1/2” X 3-7/8”
SHC7122C1-150
SHC7122A1#7122A ALUMINUM DOOR FREEZE 30-3/4” X 4”
SHC7127C1-150
SHC7126A1#7126SA ALUMINUM CASTING DESIGN 28-1/4” X 7-5/8”
SHC7145C1
SHC7145A1#7145 ALUMINUM CASTING 16” X 7-3/4”
SHCDBBA1
SHCDBBAA1ALUMINUM DOUBLE BIRD BASKET 28” X 11-1/2”